Credits

De ikoner som används på sidan är skapade av följande personer:

Icon made by Demi Kazak from www.flaticon.com
Icon made by Dinosoftlabs from www.flaticon.com
Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Icon made by Pixel Buddha from www.flaticon.com